NHÂN VIÊN 2021

Ms308.Toàn hang 18cm

Ms307 menly

Ms306 HLV GYM

Ms305

Ms304

Ms303

Ms 302

Ms301 menly hang khug

Ms300men nhiet tinh

Ms299 menly 1m73

Ms298

Ms297

Ms296

Ms295

Ms294

Ms293

Ms292

Ms291 boy menly hang dep

Ms290 boy teen 20t

Ms289 gym

Ms288

Ms287

ms 286

Ms285

Ms284

Ms283 boy teen

Ms282cao 1m71

Ms 281 cao 1m75

Ms280 cao 1m73

Ms279 bao cao 1m75

Ms278 boy dep ku bu

Ms277 boy dep body chuẩn

Ms276 cao 1m74

Ms 275 boy hang khug

Ms274 boy nhiet tinh

Ms273cao 1m73

Ms272 boy cao 1m78

Ms271 boy dep cao 1m71

Ms270 boy de thuong nhiet tinh

Ms269 boy cao 1m8

Ms268 boy de thuong

Ms267 gym dep

Ms266cao 1m73

Ms265 cao 1m8

Ms 264 hag khug cao 1m8

Ms263 menly long la

Ms262

Ms261

Ms260

Ms259

Ms258

Ms257

Ms256

Ms255 gym dep

Ms254

Ms253 de thuong

Ms252 teen

Ms251 menly

Ms250 boy 20t

Ms249gym menl

Ms248 gym

Ms247

Ms246boy de thuong

Ms245 boy teen18t

Ms244 boy tay hang cuc khug

Ms243

Ms242 menly

Ms241

Ms240 hang khug

Ms239 menly Long la hang khug

Ms238

Ms237 menly

Ms236 boy teen

Ms235 boy hang khug

Ms234 menly

Ms233 menly cao 1m8

Ms232 boy teen

Ms231 boy đẹp

Ms230 boy teen de thuong

Ms228 boy gym hang khug

Ms227 boy đẹp menly

Ms226 menly cao 1m78

Ms225 cao 1m75 hang khug

Ms224 menly

Ms223menly cao 1m78

Ms222 menly Hag khug

Ms221 boy menly đẹp

Ms220

Ms219 boy teen

Ms218 boy gym

Ms217boy teen đẹp trai

Ms216 boy moi nha quy Kh

Ms215 boy de thuog dep

Ms214

Ms213 boy đẹp de thuong

Ms212 boy de thuong

Ms211

Ms210

Ms209

Ms208 boy long la Hag khug

Ms207 boy teen

Ms 206

Ms205

Ms204 hang cuc khug

Ms203

Ms202 menly hang cuc khug

Ms201 menly 20t can tho moi len

Ms200 boy vip

Ms199 boy teen de thuog

Ms198 menly gym Long la

Ms197 menly hang khug cao 177

Ms196 menly hang khug

Ms195 boy de thuog

Ms 194 menly Hag cuc khug

Ms193

Ms192

Ms191

Ms

Ms189

Ms 188 menly de thuong hang khug

Ms187 boy menly Long la hang khug

Ms186 boy đẹp trai cao 1m75

Ms185 boy teen Hag khug

Ms184 boy đẹp Hag khug

Ms183 boy teen 20t

Ms182 boy cao 1m76

Ms 181 boy đẹp hang khug

Ms180 menly Hag cuc khug

Ms179 menly hang cuc khug

Ms178 boy teen de thuong

Ms 177 boy Hag cuc khug

Ms176

Ms175

Ms174

Ms173

Ms172

Ms171

Ms 170

Ms 169 boy đẹp hang khug

Ms 168 boy 19t de thuog

Ms167 boy teen cao 1m76

Ms166 boy Hag cuc khug

Ms 165 boy hang cuc khug

Ms164

Ms163

Ms162 boy hang cuc khug

Ms161 menly hang cuc khug

Ms160 boy hang cuc khug

Ms159 hang khug cao 1m76

Ms158 boy gym cao1m8

Ms157 de thuong

Ms156 menly hang cuc khug

Ms 155 menly hang khug

Ms 154 menly hang khug

Ms 153 boy de thuong hang khug

Ms152

Ms151

Ms150

Ms149

Ms148

Ms147

Ms146

Ms145

Ms144

Ms143

Ms142

Ms141

Ms 140 Model VIP menly hang khung nhất sai gon

Ms139

Ms138

Ms 137

Ms 136

Ms 135

Ms134

Ms 133

Ms132

Ms131

Ms130

Ms 129

Ms 128

Ms 127

Ms126

Ms125

Ms124

MS123

Ms122

Ms121

Ms120

Ms119

Ms118

Ms117

Ms116

Ms115

Ms114

Ms113

Ms 112

Ms111

Ms 110

Ms109

Ms 108

Ms 107

Ms 106

Ms 105

Ms104

Ms 103

Ms 102


Ms101


Ms100


Ms99

Ms 98 Boy teen 18tuoi

Ms 97 trai hang khug cao 1m82

Ms 96 Boy vip

Ms 95 Model vip

Ms94 Boy Menly de thuong cao 1m76


Ms93 Menly de thuong cao 1m78


Ms92 cao 1m8 nag 70 kg Hag 20cm


Ms 91 cao 1m76 de thuog Hag khug


Ms90 cao 1m8minh day


MS001 cao1m78 nặng 68kg


MS002 cao 1m8 nặng 68kg de thuong


Ms 03 cao 1m8nag 68 kg


Ms04 Menly de thuongHag 20cm


Ms05 trai sv 19tuoi de thuong


Ms06 cao 1m8 nag 74 kg


Ms07 cao m18 nag 72 kg Menly


Ms08 Menly de thuong cao 1m83 nag 73 kg


Ms09 Cao 1m83 nag 73kg hang cục khugms10 cao 1m 78 nag 71 kg


Ms11 cao 1m76 nag 69 kg hang khug


Ms 12 trai MenlyMs13 cao 1m8 de thuong


Ms14 cao 1m 75nag 70 kg gym

Ms15 trai Menly Hag 21cm


Ms16 cao 1m76nag 74kg


MS17 cao 1m 85 nag 73 kg hang qua khug


Ms18 cao 1m8 nag 70kg


Ms19 cao 1m 76 nag 68 kg


Ms20 nhu ca si


Ms021 cao 1m76nag 62 kg


Ms022 cao1m71 nag 63kg de thuong


Ms023 trai Menly


Ms024 trai lai thai


Ms025


MS026 cao 1m80 nag 75 kg hang cục dai


Ms027 cao 1m81 nag 75 kg gym body


Ms028 trai de thuong men ly


Ms029


Ms030 trai Menly lai ấn độMs031 nguoi mẫu anh


Ms032 cao 1m80 nag 70kg MenlyMs033 cao 1m73 menly


Ms034 cao1m78 nag 70kg de thuong


Ms035Ms036 trai sinh vien de thuong 20tuoi


Ms037 cao1m75 nag 67kgMs038 trai Menly


Ms039


Ms040


Ms041 trai Menly de thuong Cao1m82


Ms042 cao 1m76 nag 67 kgMs043


trai sinh vien

Ms044 cao 1m7 nag 63 kg

Ms045 cao 1m78 nag 69kg Topbot Ok

Ms046


Ms047 cao 1m8 nag 72 kg

Ms048 trai Long la


Ms049 cao 1m80nag 70kg


Ms050 Cao1m82 nag 71 kg


Ms051 cao 1m75nag 67kg

Ms052 nguoi mau cao ly son

Ms053

Ms054 Menly de thuong


Ms055

Ms056 cao 1m74 nag 65 kg

Ms057 cao 1m81 nag 70kg

Ms058 cao 1m79nag 71 kg

Ms 059 de thuong Menly

Ms060 Menly Hag 20cm

Ms061 cao 1m82 nag 70kg

Ms 062 cao 1m78 nag 68kg

Ms063 cao 1m83 nag 70

Ms064 cao 1m8 nag 68kg menly

Ms065

Ms066 cao 1m81 mag 72 kg

Ms067 de thuong menly

Ms068 cao 1m75 nag 66 kg

Ms 069

Ms070 cao 1m72 nag 65 kg

Ms071

Ms72 cao 1m77 nag 68kg

Ms073 Cao1m76 nag 77 kg

Ms074 cao 1m82 nag 70 kg

Ms075 cao 1m83 nag 76 kg

Ms 076 cao 1m83 nag 75 kg

Ms077 trai Menly hang khung

Ms078 cao 1m76 nag 67 kg

Ms079

Ms 080 cao 1m75 nag 68kg

Ms081 cao 1m76 nag 68kg

Ms082 cao 1m82 nag 71kg

Ms083 trai de thuong

Ms085 cao 1m8 nag 73kg

Ms086 cao 1m76nag 70kg menly

Ma087 cao 1m8nag 69kg